top of page

IT analytik - teamleader


Náš klient je jeden z najvýznamnejších dodávateľov a integrátorov IT na Slovenskom trhu. Hľadajú Teamleadra, ktorý by im pomohol s

a) riadením tímu IT analytikov na projektoch (plánovanie, rozdeľovanie úloh, kontrola plnenia, komunikácia s ostatnými teamleadrami a projektovým manažérom.)

b) analýzou na projektoch


Analytici sa venujú analýze vo všetkých fázach projektov - od biznis, cez technickú analýzu až po komunikáciu s vývojármi. Pomer analytických a manažérskych činností ako aj počet riadených analytikov je závislý od veľkosti projektového tímu, a to sa mení od projektu k projektu (max. 10). 

Náplň práce tímu IT analytikov
- analýza a návrh software na základe zákazníckych požiadaviek
- analýza a reengineering firemných procesov
- tvorba projektovej dokumentácie
- školenia koncových používateľov

Požiadavky:

- silné komunikačné zručnosti, riadenie tímu
- znalosť UML
- Computer-aided software engineering (CASE)
- znalosť práce s nástrojmi pre analytické modelovanie /Enterprise Architect, SCA.../

Benefity:
- zamestnávateľ veľa investuje do rozvoja, v budúcnosti si môžeš rozšíriť
portfólio systémov ktoré budeš vedieť implementovať- nemusia sa týkať len
performance monitoring..
- prístup k najnovším technológiám
- školenia a odborné semináre
- možnosť odborného rastu

- účasť na spoločenských akciách,
- dni voľna navyše,
- možnosť home office,
- pet friendly prostredie :)
- relaxačné miestnosti v priestoroch spoločnosti,
- pravidelné „Health Days“,
- flexibilný pracovný čas,
- zľavy na rôzne tovary a služby v partnerských organizáciách,
- systematické vzdelávanie (možnosť absolvovať certifikované školenia z
rôznych oblastí),
- príspevok na stravovanie,
- MultiSport karta,


Podmienky:
- Dlhodobá spolupráca
- Full-Time Job
- Zmluva na zamestnanecký pomer alebo živnosť (výber je na Tebe)
- miesto práce môže byť v jednom z zmiest: Bratislava, Pezinok, Šamorín,
Žilina, Trnava, Banská Bystrica, Košice
- Výberové konanie má 2 kolá (1. Technické kolo, 2.HR)
- Súčasťou výberového konania je zadanie jednoduchej úlohy na overenie
analytického myslenia a modelovania. Na vypracovanie úlohy je čas 1
týždeň.

IT analytik senior copy: Project
bottom of page