top of page

Aplikačný špecialista pre implementáciu systému na performance monitoring


Náš klient je jeden z najvýznamnejších dodávateľov a integrátorov IT na Slovenskom trhu.


Stručný popis

- Najprv sa naučíš všetko všetko o implementácii Cisco AppDynamics (systém na monitorovanie výkonnosti a dostupnosti aplikácií), a potom budeš tento systém nasadzovať u klientov.

- Nejde o programovanie, skôr je to inštalácia do rôznych prostredí a infraštruktúry =>Jedna implementácia trvá 3-4 týždne. V jeden čas máš jeden implementačný projekt, dá sa na to dobre sústrediť.

- Keď to nasadíš, robíš dohľad a troubleshooting systému ak sa niečo pokazí.

- Zo začiatku pôjde o one-man show, postupne Ti budú pribúdať kolegovia s pribúdajúcimi klientmi. Každopádne to je prudko samostatná práca.


Požiadavky

- skúsenosti s administráciou komplexných systémov na úrovni "pokročilý",
- skúsenosti s vytváraním systémových skriptov (PowerShell, Python,…) rovnako na úrovni "pokročilý",
- znalosť vývojových a runtime prostredí (Java, .NET, PHP, Python,…) na úrovni "základy",
- znalosť databázových platforiem (MS SQL, Oracle, PostgreSQL,…) na úrovni "základy",
- znalosť webových platforiem (MS IIS, Apache,…) na úrovni "základy",
- znalosť REST API protokolu, XML a Json formátov na úrovni "základy",
- znalosť komunikačného protokolu HTTP na úrovni "základy",
- znalosť princípov cloudových prostredí na úrovni "základy".

- dobré analytické schopnosti so zameraním na detaily,
- vysoká úroveň samostatnosti a zodpovednosti,
- schopnosť a chuť vzdelávať sa (aj v anglickom jazyku),
- schopnosť efektívnej komunikácie s rôznymi úrovňami organizácie a externými partnermi,
- flexibilita a snaha zvládnuť nové technológie, techniky a pracovné postupy,
- výhodou sú skúsenosti s architektúrou, implementáciou, prevádzkou a monitorovaním aplikačných prostredí.


Benefity:

- zamestnávateľ veľa investuje do rozvoja, v budúcnosti si môžeš rozšíriť portfólio systémov ktoré budeš vedieť implementovať- nemusia sa týkať len performance monitoring..

- prístup k najnovším technológiám
- školenia a odborné semináre
- možnosť odborného rastu
- účasť na spoločenských akciách,
- dni voľna navyše,
- možnosť home office,
- pet friendly prostredie :)
- relaxačné miestnosti v priestoroch spoločnosti,
- pravidelné „Health Days“,
- flexibilný pracovný čas,
- zľavy na rôzne tovary a služby v partnerských organizáciách,
- systematické vzdelávanie (možnosť absolvovať certifikované školenia z rôznych oblastí),
- príspevok na stravovanie,
- MultiSport karta,

Podmienky:

- Dlhodobá spolupráca

- Full-Time Job

- Zmluva na zamestnanecký pomer alebo živnosť (výber je na Tebe)

- Home Office (1-2x do týždňa treba byť v Office v Bratislave)

- Výberové konanie má 2 kolá (1.HR, 2.technické kolo)

Aplikačný špecialista pre implementáciu systému na performance monitoring: Project
bottom of page