top of page

SLA Manager

Náš klient patrí medzi top 5 IT integrátorov na Slovensku, do ich portfólia patria projekty pre štátnu správu aj súkromný sektor.

Hľadáme skúseného SLA Manažéra, ktorý má ambície definovať a implementovať inovatívne stratégie v oblasti poskytovania technickej podpory a služieb. Klient poskytuje široké možnosti pre osobný a profesionálny rozvoj vrátane prístupu k špičkovým školeniam a certifikáciám, ako aj príležitosti pre kariérny postup v rámci spoločnosti. Na tejto pozícii budete mať značnú mieru nezávislosti a zodpovednosti pri riadení a koordinácii tech-support teamu a zabezpečení SLA zmlúv.


Náplň práce:

- Kontrola a zlepšovanie kvality poskytovaných služieb, preskúmanie výkonnosti a rozsahu poskytovaných služieb

- Definovanie požiadaviek na poskytovanú úroveň služieb technickej podpory,
- Správa katalógu produktov a služieb technickej podpory,
- Plánovanie a koordinácia činnosti pracovníkov technickej podpory
- Príprava a kontrola procesov technickej podpory
- Manažment a zabezpečenie dokumentácie servisných požiadaviek na technickú podporu,
- Koordinácia a riadenie riešenia vzniknutých servisných požiadaviek na technickú podporu
- Zodpovednosť a dohľad za plnenie podmienok a záväzkov vyplývajúcich z SLA zmlúv
- Kontrola a riadenie zmlúv, objednávok kontraktov s tretími stranami, dohľad nad OLA,
- Komunikácia s technologickými oddeleniami (špecialistami) pre zabezpečenie požiadaviek zákazníkov vyplývajúcich z SLA zmlúv
- Komunikácia a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi, zainteresovanými osobami a kľúčovými používateľmi
- Pravidelný reporting a eskalácia o úrovni poskytovania služieb
- Príprava podkladov pre mesačnú fakturáciu

Požiadavky:

- Požadovaný počet rokov praxe: Prax v IT odbore (min. 5 rokov)
- Prax v oblasti Service Manažmentu min. 2 roky
- Skúsenosť s riadením podpory pre informačné systémy, prehľad v IT produktoch a terminológii
- Skúsenosti s komunikáciou so zákazníkom
- Skúsenosti s formulovaním a dohadovaním SLA manažmentu
- Orientácia v procese dodávok služieb zákazníkom (delivery management)
- Manažérske zručnosti, schopnosť riadiť ľudí a subdodávateľov
- Vyjednávanie a pripomienkovanie SLA
- Analyzovanie a podieľanie sa na optimalizácii dodávania služby v súlade s SLA
- Znalosť ITSM štandardov
- Certifikácia ITIL a/alebo, projektového manažmentu výhodou
- Skúsenosti s informačnými systémami, s riadením zmien v IS

Benefity:

 • prístup k najnovším technológiám

 • školenia a odborné semináre

 • možnosť odborného rastu

 • účasť na spoločenských akciách,

 • dni voľna navyše,

 • možnosť home office,

 • pet friendly prostredie :)

 • relaxačné miestnosti v priestoroch spoločnosti,

 • pravidelné „Health Days“,

 • flexibilný pracovný čas,

 • zľavy na rôzne tovary a služby v partnerských organizáciách,

 • systematické vzdelávanie (možnosť absolvovať certifikované školenia z

 • rôznych oblastí),

 • príspevok na stravovanie,

 • MultiSport karta,


Podmienky:

 • Dlhodobá spolupráca

 • Full-Time Job

 • Zmluva na zamestnanecký pomer alebo živnosť (výber je na vás)

 • miesto práce môže byť v jednom z miest: Bratislava, Žilina, Trnava, Banská Bystrica, Košice

 • Výberové konanie má 2 kolá 

SLA manager: Project
bottom of page