top of page

IT Business Analytik

Mission

Hľadáme kreatívneho a logicky uvažujúceho analytika, ktorý rozumie špecifickému sektoru trhu (retail).
Predpokladáme vysokú schopnosť a ochotu učiť sa.
Rovnako tak je dôležitá schopnosť vytvoriť špecifikáciu na základe business požiadaviek a schopnosť rozvinúť myšlienku k realizácii.
Je dôležité byť tímovým hráčom, ktorý sa dohovorí po anglicky (medzinárodné projekty, zahraniční klienti).
Úlohou bude analyzovať a pochopiť požiadavku od zákazníka, interný nápad, vylepšenie alebo iný podnet a pripraviť z toho výstupy.

Playground


 • Množstvo údajov: Claims 200K, Contracts (P&C) 1 Mio., Contracts (Motor) 200K

 • SQL and SSAS

 • Waterfall model

 • Projekt transformácie z dedičstva na najmodernejší backend P&C Insurance


Requirements


 • analýzy, návrhy riešení a zadania pre oddelenie vývoja

 • dátové modely, procesné diagramy, API definície, UML, BPMN

 • podklady pre cenové ponuky

 • konzultácie

Nice To Have


 • Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

 • Domain-driven design (DDD) - Pokročilý

 • UML - Unified Modeling Language - Pokročilý

 • SQL - Základy

 • NoSQL - Základy

 • API - Základy


Conditions


 • B2B zmluva alebo pracovná zmluva

 • Kancelária v Bratislave, možnosť práce na diaľku (prvý mesiac zamestnania musí byť v kancelárii, stretnúť sa s tímom, potom môžete pracovať na 100% na diaľku)

 • Zmluva na min. 1 rok

IT Business Analytik: Project
bottom of page