top of page

Analytik pre kybernetickú bezpečnosť L2


Náš klient je jeden z najvýznamnejších dodávateľov a integrátorov IT na Slovenskom trhu.

Stručný popis

Náš klient buduje vlastné SOC, ktoré bude slúžiť pre jeho interné potreby a zároveň ho budú ponúkať ich klientom.  Zo začiatku sú na L2 dvaja ľudia, neskôr sa team môže rozšíriť. Ide o dobrú príležitosť lebo môžeš byť pri tom ako to vzniká 😊

Keď to spojazdnia, Tvoja práca bude vyzerať takto:

 • vyhodnocovanie kybernetických bezpečnostných incidentov a útokov,

 • mitigácia kybernetických útokov a hrozieb,

 • forenzná analýza,

 • sledovanie nových trendov a novovzniknutých hrozieb,

 • definovanie a zlepšovanie súvisiacich pracovných postupov (playbookov),

 • definovanie use case pre novovzniknuté hrozby,

 • pravidelné vyhodnocovanie a reporting,

 • metodické vedenie L1 tímu pracoviska SOC (cca. 5 ľudí),

 • účasť na zákazníckych projektoch a implementácii bezpečnostných riešení.


Požiadavky

 • Nemusíš byť expert na SIEM ale treba vedieť dobre identifikovať usecase a poppísať ho. Veľa budeš pracovať so SOAR.  

 • Ovládanie  MS Widows , alebo Linux alebo OS X na admin úrovni/ implementácie.

 • sieťové komunikačné protokoly, firewally,a proxy servery by si mal rovnako ovládať na úrovni "pokročilý",

 • vítané u základné znalosti v systéme SIEM či EDR/XDR,

 • tvoje skúsenosti by mali byť minimálne 5 rokov v obore IT alebo 2 roky v oblasti kybernetickej bezpečnosti.


Ďalej by si mal mať:

 • dobré analytické schopnosti so zameraním na detaily,

 • vysoká úroveň samostatnosti a zodpovednosti,

 • schopnosť tímovej spolupráce,

 • schopnosť a chuť vzdelávať sa (aj v anglickom jazyku),

 • schopnosť efektívnej komunikácie s rôznymi úrovňami organizácie a externými partnermi,

 • flexibilita a snaha zvládnuť nové technológie, techniky a pracovné postupy,

 • výhodou sú skúsenosti s forenznou analýzou, analýzou malvéru a vyšetrovaním bezpečnostných incidentov.


Benefity:

- prístup k najnovším technológiám
- školenia a odborné semináre
- možnosť odborného rastu
- účasť na spoločenských akciách,
- dni voľna navyše,
- možnosť home office,
- pet friendly prostredie :)
- relaxačné miestnosti v priestoroch spoločnosti,
- pravidelné „Health Days“,
- flexibilný pracovný čas,
- zľavy na rôzne tovary a služby v partnerských organizáciách,
- systematické vzdelávanie (možnosť absolvovať certifikované školenia z rôznych oblastí),
- príspevok na stravovanie,
- MultiSport karta,

Podmienky:

- Dlhodobá spolupráca

- Full-Time Job

- on-call pohotovosť každý druhý týždeň (noc aj víkendy)

- Zmluva na zamestnanecký pomer alebo živnosť (výber je na Tebe)

- Home Office (1-2x do týždňa treba byť v Office v Bratislave)

- Výberové konanie má 2 kolá (1.HR, 2.technické kolo)

Analytik pre kybernetickú bezpečnosť L2: Project
bottom of page