top of page

Projektový Manažér – Pekárenská výroba

V pekárni nášho klienta sa snúbi vášeň, remeselná zručnosť a láskavý prístup k jedlu, hľadáme Projektového Manažéra, ktorý im pomôže s projektom otvorenia novej centrálnej výroby a 5 predajní. Projekt sa začína výberom miesta pre centrálnu výrobu a končí pilotnou prevádzkou po dobu 6 mesiacov, kedy zavedieme potrebné vylepšenia. Odhad trvania projektu je 1,5 roka.

Hlavné Úlohy a Zodpovednosti:

 • Scope projektu:

  • Riadenie a koordinácia projektu otvorenia novej pekárne (výroby) a 5 predajní.

  • Nastavenie procesov od centrálnej výroby, cez distribúciu po predaj (spolupráca s vedením firmy).

  • Zavedenie informačného systému (ERP) pre podporu chodu pekárne (spolupráca s externými dodávateľmi)

  • Zavedenie nových HR procesov a IT systému na riedenie ľudských zdrojov (spolupráca s externými dodávateľmi)

 • Úzka spolupráca s vedením firmy na definovaní potrebných krokov v projekte.

 • Vypracovať projektový plán, plánovanie a dodržiavanie rozpočtu projektu.

 • Analýza rizík

 • Spolupráca s dodávateľmi a subdodávateľmi pri nákupe a inštalácii pekárenského vybavenia.

 • Zabezpečenie súladu všetkých krokov s platnými zákonnými normami a štandardmi.

 • Pravidelná komunikácia s vedením spoločnosti a poskytovanie aktualizácií o priebehu projektu, a čerpania budgetu.


Požadované Zručnosti a Skúsenosti:

 • Vysokoškolské vzdelanie

 • Minimálne 5 rokov skúseností s projektovým riadením v oblasti výroby.

 • Skúsenosti s riadením rozpočtu a finančným plánovaním.

 • Vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti.

 • Cit pre detail a schopnosť doťahovať veci do konca.

 • Schopnosť riešiť problémy a efektívne manažovať čas.

Projektový Manažér – Pekárenský Sektor: Project
bottom of page