top of page

Konzultant pre Warehouse management system (WMS)

Náš klient je je systémovým integrátorom v oblasti automatickej identifikácie a mobilných aplikácií pre logistiku, výrobu a retail. Okrem iného, dodáva Systém riadenia skladu - flexibilné riešenie určené pre stredne veľké sklady (Tier 2). Hľadáme konzultanta pre  Warehouse Management System (WMS), ktorý pomôže ich klientom s implementáciou riešenia vo fázach návrhu, konfigurácie, testovania, delivery a after-sales supportu.

Pozícia ponúka vysokú mieru sebarealizácie, samostatnosť a slobodu v rozhodovaní.


Zodpovednosti:

- Pomáhať zákazníkom špecifikovať business požiadavky a preložiť ich do dokumentov technického návrhu. (Predaj majú na starosti obchodníci.)

- Mapovať procesy u zákazníka a navrhovať optimalizácie. 

- Vykonáva analýzu, inštaláciu, konfiguráciu a testovanie s cieľom dodať to čo zákazník očakáva. (Administratívu spojenú s riadením projektu zabezpečuje projektový manažér)

- Školiť tímy u zákazníka aby vedeli riešenie používať.

-  Trvalý support riešenia u zákazníkov


Požadované zručnosti:

- Skúsenosti s analýzou požiadaviek od zákazníka a následnou implementáciou

- Skúsenosti so systémom riadenia skladov (WMS) alebo skladovým hospodárstvom, prípadne implementáciou ERP systémov.

- Výborné počúvanie, komunikačné zručnosti a riešenie problémov

- Znalosť SQL na pokročilej úrovni, primárne MS SQL a T-SQL

- Anglický jazyk : všetky dokumenty a komunikácia s vendorom je po anglicky. Zákazníci sú väčšinou slovensky hovoriaci.


Sebahodnotenie:

- Mám 3+ roky skúseností s implementáciou WMS alebo skladového hospodárstva či ERP? Stačí jedno z toho. 

- Ovládam SQL na pokročilej úrovni: 

  • viem čítať aj zložité dopyty, stored procedúry,

  • dokážem používať agregačné funkcie, subqueries, všetky typy joinov, CTE, GROUP BY, HAVING, UNION atď. 

- ak SQL neovládam na tejto úrovni, chcem sa to naučiť. ​

- ovládam anglický jazyk a počítam s tým že budem chodiť do office.


Podmienky:

​​Hmatateľný výsledok práce, ne-korporátna kultúra

  • Firma má 50 zamestnancov, výborná zostava, stabilný tím

  • Zmluva priamo s klientom

  • Zamestnanecký pomer alebo živnosť (výber je na Tebe)

  • office je v Bratislave, práca je prevažne on-site

  • cestovanie cca. 10% času: počas analýzy alebo spustenia systému.

  • Výberové konanie má 2 kolá

Konzultant WMS: Project
bottom of page