top of page

Java developer pre elektronický podpis a PKI


Náš klient je jeden z najvýznamnejších dodávateľov a integrátorov IT na Slovenskom trhu. Na tejto pozícii budete mať prístup k najnovším technológiám v oblasti vytvárania a overovania elektronického podpisu. 


Stručný popis

 • vývoj software pre oblasť počítačovej bezpečnosti, (kvalifikovaného) elektronického podpisu a PKI na základe zadaní od analytikov, detailnej funkčnej špecifikácie a legislatívnych, technologických a zákazníckych požiadaviek

  • multiplatformové klientske Java aplikácie (pre operačné systémy Windows, GNU/Linux, macOS)

  • multiplatformové serverové Java aplikácie, komponenty a informačné systémy (Windows, GNU/Linux, macOS)

  • webové aplikácie a služby

  • custom aplikácie pre zákazníka, ale aj krabicový software pre retail

 • konzultačná činnosť

 • poskytovanie podkladov pre tvorbu projektovej a používateľskej dokumentácie

 • testovanie software


Požiadavky

 • záujem a zameranie na oblasť počítačovej bezpečnosti, (kvalifikovaného) elektronického podpisu a PKI

 • skúsenosť s vývojom a návrhom software s ohľadom na kladené bezpečnostné požiadavky

 • znalosť UML, schopnosť čítať s porozumením výstupy od analytikov, skúsenosti s čítaním modelov z nástrojov pre analytické modelovanie – Enterprise Architect, SCA

 • znalosti a skúsenosti s Java, JavaFX, Swing, JAXB/JAX-WS

 • znalosť práce s vývojarským prostredím Eclipse, Maven, Ant, SVN

 • výhodou skúsenosti s BouncyCastle, iText, PKCS#11, CryptoAPI, CNG, C/C++, JNI/JNA

 • výhodou znalosti operačných systémov GNU/Linux, macOS

 • 6 rokov praxe programátora


Benefity:

 • zamestnávateľ veľa investuje do rozvoja, v budúcnosti si môžeš rozšíriť portfólio systémov ktoré budeš vedieť implementovať- nemusia sa týkať len performance monitoring..

 • prístup k najnovším technológiám

 • školenia a odborné semináre

 • možnosť odborného rastu

 • účasť na spoločenských akciách,

 • dni voľna navyše,

 • možnosť home office,

 • pet friendly prostredie :)

 • relaxačné miestnosti v priestoroch spoločnosti,

 • pravidelné „Health Days“,

 • flexibilný pracovný čas,

 • zľavy na rôzne tovary a služby v partnerských organizáciách,

 • systematické vzdelávanie (možnosť absolvovať certifikované školenia z rôznych oblastí),

 • príspevok na stravovanie,

 • MultiSport karta

Podmienky:

- Dlhodobá spolupráca

- Full-Time Job

- Zmluva na zamestnanecký pomer alebo živnosť (výber je na Tebe)

- Home Office (1x do týždňa treba byť v Office v Bratislave alebo PK/TT/ZA/KE/BB)

- Výberové konanie má 2 kolá (1.technické kolo, 2.HR)

Java Programátor pre elektronický podpis a PKI: Project
bottom of page