top of page

Java development teamleader

Hľadáme teamleadra pre java dev team alebo skúseného Java programátora, ktorý má záujem o upgrade svojich leaderských zručností.  Táto pozícia je ideálna pre niekoho, kto chce formovať,  viesť a vytvárať skvelé prostredie pre Java development tím, a zároveň rozvíjať svoje leadership a organizačné schopnosti.


Hlavné úlohy:

 • Riadenie, plánovanie a organizovanie práce Java vývojárov v tíme.

 • Preberanie realizačných zadaní na projekte a ich rozdeľovanie do teamu..

 • Review technického návrhu.

 • Kontrola úloh, komunikácia s projektovým manažérom a reportovanie progresu

 • Organizovanie tímových stretnutí a koordinácia pracovných postupov.

 • Spolupráca s architektom pri návrhu a implementácii riešení.

 • Príprava odhadov pracovnosti pre nové projekty.


Používané nástroje:

 • Azure DevOps server (MS Team Foundations server) - pre tímovú spoluprácu

 • Microsoft Project – plánovanie

 • Eclipse, IntelliJ IDEA, GIT – vývojárske nástroje

 • Select Architect, Enterprise Architect – výstupy z analýzy


Požiadavky:

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk na úrovni mierne pokročilý

Technologické znalosti:

 • Znalosti v oblasti SOAP/REST Web Services, Swing, Java FX, GWT (Google Web Toolkit), Spring, Hibernate.

 • Skúsenosti s databázami Oracle a IBM DB2.

 • Práca s Apache Tomcat, IBM Websphere.

 • Schopnosť čítať a rozumieť UML (Select Architect, Enterprise Architect).

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Chuť preberať zodpovednosť a cieľavedomosť

 • Silné tímové a komunikačné zručnosti.

 • Logické myslenie a analytické schopnosti.

 • Flexibilita a ochota učiť sa nové technológie.

Benefity:

 • prístup k najnovším technológiám

 • školenia a odborné semináre

 • možnosť odborného rastu

 • účasť na spoločenských akciách,

 • dni voľna navyše,

 • možnosť home office,

 • pet friendly prostredie :)

 • relaxačné miestnosti v priestoroch spoločnosti,

 • pravidelné „Health Days“,

 • flexibilný pracovný čas,

 • zľavy na rôzne tovary a služby v partnerských organizáciách,

 • systematické vzdelávanie (možnosť absolvovať certifikované školenia z

 • rôznych oblastí),

 • príspevok na stravovanie,

 • MultiSport karta,


Podmienky:

 • Dlhodobá spolupráca

 • Full-Time Job

 • Zmluva na zamestnanecký pomer alebo živnosť (výber je na Tebe)

 • miesto práce môže byť v jednom z miest: Bratislava, Žilina, Trnava, Banská Bystrica, Košice

 • Výberové konanie má 2 kolá (1. HR, 2.Technické kolo)

Java development teamleader copy: Project
bottom of page