top of page

IT Project manager


Náš klient je jeden z najvýznamnejších dodávateľov a integrátorov IT na Slovenskom trhu. Na tejto pozícii budete viesť IT projekty pre vládne organizácie.  


Stručný popis

 •  plánovanie projektov v spolupráci s odbornými garantmi (team leaders) (termíny, prácnosť, zdroje, financie)

 • alokácia zdrojov potrebných na realizáciu plánovaných projekov

 • priebežná kontrola, dohľad a aktualizácia projektových plánov

 • kontrola rozsahu projektu, plnenie cieľov a očakávaní

 • pravidelný status reporting, reporting a eskalácia meškajúcich temínov, nedostatku zdrojov a financií

 • projektová dokumentácia a administratíva

 • projektová komunikácia s manažmentom spoločnosti, zákazníkom a projektovým tímom

 • prezentácie projektových zámerov, rozsahu, cieľov, rizík a problémov, manažérskych súhrnov a pod.

 • analýza rizík a eskalácia identifikovaných problémov

 • rozhodovanie a riadenie v súlade s internými postupmi pre riadenie projektov


Požiadavky

 • min. 7ročná prax v oblasti vývoja software

 • min. 1 ročná prax v riadení tímov a IT projektov 

 • pozitívny vzťah k tvorbe dokumentácie a administratívy

 • skúsenosť s riadením OPIS/OPII projektov a znalosť projektovej dokumentácie podľa vyhlášky 85/2020 o riadení projektov výhodou

 • certifikácia v oblasti projektového riadenia je výhodou

 • minimálne pasívna znalosť anglického jazyka,


Benefity:

 • zamestnávateľ veľa investuje do rozvoja, v budúcnosti si môžeš rozšíriť portfólio systémov ktoré budeš vedieť implementovať- nemusia sa týkať len performance monitoring..

 • prístup k najnovším technológiám

 • školenia a odborné semináre

 • možnosť odborného rastu

 • účasť na spoločenských akciách,

 • dni voľna navyše,

 • možnosť home office,

 • pet friendly prostredie :)

 • relaxačné miestnosti v priestoroch spoločnosti,

 • pravidelné „Health Days“,

 • flexibilný pracovný čas,

 • zľavy na rôzne tovary a služby v partnerských organizáciách,

 • systematické vzdelávanie (možnosť absolvovať certifikované školenia z rôznych oblastí),

 • príspevok na stravovanie,

 • MultiSport karta

Podmienky:

- Dlhodobá spolupráca

- Full-Time Job

- min. mzda 3500€

- Zmluva na zamestnanecký pomer alebo živnosť (výber je na Tebe)

- Home Office (1x do týždňa treba byť v Office v Bratislave)

- Výberové konanie má 2 kolá (1.technické kolo, 2.HR)

IT Project manager: Project
bottom of page