top of page

IT/Business Solution Architekt

Náš klient je je systémovým integrátorom v oblasti automatickej identifikácie a mobilných aplikácií pre logistiku, výrobu a retail. Okrem iného, dodávajú Tier1 WMS systém pre svojich klientov na Slovensku aj Európe. Hľadáme skúseného IT/Business architekta pre  Warehouse Management System (WMS), ktorý bude  pomáhať IT a business oddeleniam pri návrhu, konfigurácii, testovaní a delivery  Tier 1 WMS systému pre zákazníkov v celej Európe.

Ide o strategickú pozíciu v firme, ponúka vysokú mieru sebarealizácie, samostatnosť a slobodu v rozhodovaní.


Zodpovednosti:

- Pomáhať zákazníkom špecifikovať business požiadavky a preložiť ich do dokumentov technického návrhu. (Predaj majú na starosti obchodníci.)

- Mapovať procesy u zákazníka a navrhovať optimalizácie

- Technicky viesť konfiguráciu, vývoj, testovanie a riešiť vzniknuté neštandardné technické problémy  s cieľom dodať to čo zákazník očakáva. (S riadením projektu vám pomáha projektový manažér.)

- Mentorovať mladších kolegov aj zákazníkov pri plnení úloh počas celého životného cyklu projektu.

- Školiť tímy u zákazníka aby vedeli riešenie používať.


Požadované zručnosti:

- Viac ako 3 roky skúseností v oblasti supply chain & distribution/ logistika

- Skúsenosti so systémom riadenia skladov (WMS). HighJump, Blue Yonder, Manhattan Associates, SAP-WM/eWM, Oracle-WM, Accellos, Infor atď.

- Schopnosť stanoviť priority úloh a samostatnosť (senior pozícia, vo firme patrí medzi top 5)

- Skúsenosti s databázami. SQL Server, Oracle atď. so Stored procedures. (Treba si vedieť prečítať T-SQL a rozhodnúť ako riešiť problem- nakódujú to programátori, vy im udáte smer)

- Výborné počúvanie, komunikačné zručnosti a riešenie problémov


Výhodou:

- Skúsenosti s etiketovaním (BarTender Software).

- Skúsenosti s reportovaním (Cognos, Business Objects, SSRS).

- Skenovanie čiarových kódov a RF HW (Honeywell, Zebra atď.).

Podmienky

  • Podiel na strategických rozhodnutiach

  • Hmatateľný výsledok práce

  • Firma má 60 zamestnancov, výborná zostava

  • Zmluva priamo s klientom

  • Zamestnanecký pomer alebo živnosť (výber je na Tebe)

  • Home office- dôležitý je výsledok

  • office je v Bratislave

IT/Business Architekt pre Tier1 WMS: Project
bottom of page