top of page

Senior IT Analytik


Náš klient je jeden z najvýznamnejších dodávateľov a integrátorov IT na
Slovenskom trhu. Hľadajú IT analytika, ktorý by im pomohol s analytickou
prácou vo všetkých fázach projektov pre štátnu správu - od biznis analýzy, cez technickú
analýzu až po komunikáciu s vývojármi.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- analýza a návrh software na základe zákazníckych požiadaviek
- analýza a reengineering firemných procesov
- tvorba projektovej dokumentácie
- školenia koncových používateľov
- Analytické výstupy sú v slovenskom jazyku

Požiadavky:
- schopnosť tímovej spolupráce: pracovať na riešeniach, pričom
podstatný je tímový výsledok.
- flexibilita a snaha zvládnuť nové technológie
- zvládať pracovné „peaky“ počas roka
- znalosť UML
- Computer-aided software engineering (CASE) – Pokročilý
- znalosť práce s nástrojmi pre analytické modelovanie – Enterprise Architect, SCA

Benefity:
- zamestnávateľ veľa investuje do rozvoja, v budúcnosti si môžeš rozšíriť
portfólio systémov ktoré budeš vedieť implementovať- nemusia sa týkať len
performance monitoring..
- prístup k najnovším technológiám
- školenia a odborné semináre
- možnosť odborného rastu

- účasť na spoločenských akciách,
- dni voľna navyše,
- možnosť home office,
- pet friendly prostredie :)
- relaxačné miestnosti v priestoroch spoločnosti,
- pravidelné „Health Days“,
- flexibilný pracovný čas,
- zľavy na rôzne tovary a služby v partnerských organizáciách,
- systematické vzdelávanie (možnosť absolvovať certifikované školenia z
rôznych oblastí),
- príspevok na stravovanie,
- MultiSport karta,


Podmienky:
- Dlhodobá spolupráca
- Full-Time Job
- Zmluva na zamestnanecký pomer alebo živnosť (výber je na Tebe)
- miesto práce môže byť v jednom z zmiest: Bratislava, Pezinok, Šamorín,
Žilina, Trnava, Banská Bystrica, Košice
- Výberové konanie má 2 kolá (1. Technické kolo, 2.HR)
- Súčasťou výberového konania je zadanie jednoduchej úlohy na overenie
analytického myslenia a modelovania. Na vypracovanie úlohy je čas 1
týždeň.

IT analytik senior: Project
bottom of page