top of page
app.jpg
Senior Fullstack developer /JavaScript/: Portfolio

Senior fullstack developer /Javascript/

Svetový leader na trhu Work premises experience a Smart building systémov vytvára v Bratislave Smart building engineering HUB, ktorý sústredí know-how a vývoj do jedného teamu. Ich cieľom je zdokonalovať aplikáciu, ktorá posúva tento segment na úplne nový level. Riešenie prepája reálny kancelársky priestor s jeho digital twin, zamestnancami, dátami na steroidoch, prediktívnou analytikou a hlasovým AI asistentom pre ovládanie budov. Agilný team má 13 ľudí, dostaneš dosť priestoru aby si to rozbalil naplno a tvaroval konečný produkt, ktorý vo svete používa 15 000 užívateľov na ploche  600 km2. A bude viac :)


Náplň práce:

 • Spolupráca s ostatnými vývojármi a product owners pri vytváraní riešenia podľa produktového plánu

 • Návrh, programovanie a kontrola kódu

 • V spolupráci s tímom meníš svoje skúsenosti a nápady na vylepšovanie produktu (Agile)

 • monitorovanie a zlepšovanie aplikácií

 • Continuous integration automating the build, test, a deployment


Požiadavky / prostredie:

 • Viac ako 3 roky skúseností s vývojom FrontEnd a BackEnd /Typescript/

  • Backend Javascript

   • Node.js - AWS lambda

   •  Typescript

  • Frontend Javascript

   • Skúsenosti s Vue.js, Vue Router, Vuex / React.js, Redux

   • Skúsenosti s modulmi Sass, Less a/alebo CSS

   • Skúsenosti s používaním návrhových systémov a budovaním knižnice komponentov

   • Skúsenosti s Webpack, Vite

   • Schopnosť vytvoriť a vylepšiť klienta REST/JSON API

   • Schopnosť ladiť odpovede API

   • písanie výkonného, opakovane použiteľného kódu pre UI components

   • Rozumieť princípom PWA a Native app packing (Cordova)

   •  Typescript

   • skúsenosti s vývojom natívnych aplikácií (iOS/Android)

 • Skúsenosti v oblasti Agile/Scrum

 • Znalosť AWS serverless

  • Lambda

  • Cognito

  • SNS, SQS, SES

  • DynamoDB, Aurora, S3

  • API Gateway, CloudFront, CloudFormation

  • Cloudsearch

  • CodeBuild, CodePipeline, Cloudwatch

  • SSM

 • Prostredie

  • Git (GitHub, GitHub Actions), CI/CD (aws)

  • Gitflow workflow, Forking workflow

  • Skúsenosti v prostredí kontinuálnej integrácie a nasadzovania (CI/CD)

  • AWS CDK, AWS SAM, AWS Cloudformation

 • Ďalšie zručnosti a nástroje

  •  Jira, Confluence

  • Certifikácia vývojárov AWS je výhodou

  • Angličtina - vyššia stredná úroveň (B2)


Ponúkame 

 • Vidíš a kódiš celú story end2end.

 • Podiel na strategických rozhodnutiach

 • Hmatateľný výsledok práce- High-end office, v ktorom pracuješ využíva najnovšie features aplikácie na ktorej robíš (Sand-box). Aplikácia sa používa v Empire state building a kanceláriach Heineken*

 • Stock options

 • Zmluva priamo s klientom

 • Zamestnanecký pomer alebo živnosť (výber je na Tebe)

 • Home office- v kancelárii v Bratislave treba byť min. 3x za mesiac.

 • Výberový proces: dostaneš 60 min. na vypracovanie zadania, ktoré následne rozoberieme na stretnutí.

Senior Fullstack developer /JavaScript/: Project
app3.png
Senior Fullstack developer /JavaScript/: Image
bottom of page